Sağlık Kurulu

Hastanemizde verilen rapor türleri

Raporlara Başvuru Zamanı

Başvuruda Gerekli Evraklar

Rapor Verme Süreleri

 

 

Özürlü Raporları

 

 

Çarşamba Günleri

4 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hastalığıyla İlgili Bütün Evraklar

 

Muayene tarihinden itibaren 5 iş günü

20 günü geçen istirahat raporu

Poliklinik başvurusunda

Nüfus Cüzdanı

Başvuru anında

Silah Ruhsatı (ücretli)

Psikolog randevusuyla

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Muayene Tarihinden itibaren 1 iş günü

Özel Güvenlik Raporu (ücretli)

Okul Kayıt Raporları (ücretli)

Hafta içi her gün

Kimlik fotokopisi

Muayene Tarihinden itibaren 1 iş günü

İşe Giriş Raporları (ücretli)

Hafta içi her gün

Kimlik fotokopisi

Muayene Tarihinden itibaren 1 iş günü

Adli Vaka Raporları (ücretsiz)

Hafta içi her gün

Kimlik fotokopisi

Mahkeme evrakı

Muayene Tarihinden itibaren 1 iş günü

Vasi Tayini

 

Çarşamba Günleri

Kimlik fotokopisi

 

Muayene Tarihinden itibaren 5 iş günü

 

Malzeme Raporları

 

 

Hafta İçi Her gün

2 Adet fotoğraf

Poliklinik Başvurusu

Doktor Belgesi

Muayene Tarihinden itibaren 1 iş günü

 

*20 günü geçen istirahat raporları, silah ruhsatı raporu, özel güvenlik ruhsatı, adli vaka, okul kayıt raporları,

İşe giriş raporları için psikiyatri muayenesi istendiğinde rapor verme süreleri uzayabilir. Psikiyatri muayene ve testleri randevuyla yapılmaktadır.