Acil Servis

                                               ACİL SERVİS

 

                              Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi 24 saat hizmet vermektedir.

  Acil Servis girişinde önce hastalık durumuna göre öncelik belirleme işlemi (triyaj )yapılır. Acil hastaların diğer hastalara göre önceliği vardır.

Triyaj görevlisi hastanın ateş,nabız,tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir.

Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır.

  Nöbet tutan  bütün çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı  Acil Servis bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.

 

               Acil Serviste Verilen Hizmetler Ve Kapasitesi

 

 

 

Muayene Masa Sayısı

 

                7

 

Bay Müşahede Yatak Sayısı

 

                7

 

Bayan Müşahede Yatak Sayısı

 

                7

 

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

 

                2

 

  HASTA BİLGİLENDİRME

-Muayene için hasta yanında sadece 1 kişi içeri alınır.

-Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında bir refakatçi bulunur.

-Acil Servis müşahedeye alınan hastaların listesi bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.