Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

ESENGÜL PURKULOĞLU

                                                                                            esen.png

ÖZGEÇMİŞ

2004 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü’ nden mezun olarak aynı yıl Tire Devlet Hastanesi’nde göreve başlamıştır.
Tire Devlet Hastanesi ameliyathane, hemodiyaliz, kadın doğum servisi ve eğitim birimlerinde görev aldıktan sonra 2011 yılında kalite yönetim biriminde görevlendirilmiştir.
2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde formasyon eğitimi almıştır.
2017 yılında Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendiricisidir.
Yayınları
1-Güvenlik Raporlama Sistemlerinin Dijitalleştirilmesinin Etkileri-
 Sağlık Akademisyenleri Dergisi-2017
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751951
2-Hemşire Karar Destek Sistemleri Uygulamaları -
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi-2019
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/812266
3-Akredite Olmuş Bir Kamu Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Servqual Skorlama Yöntemiyle Ölçülmesi
Socıal Scıences Studıes Journal-2019
http://sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1702&Detay=Ozet
Bildiriler
2019 International Symposium on Academic Studies in Health and Sports Sciences
Yatan Hastalarda Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algı Düzeyinin Ölçülmesi: Kamu Hastanesi Örneği

20 Nisan 2022