Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

ARZU ÜN

                                                                                                     edsn.png

ÖZGEÇMİŞ
2006 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Tire Devlet Hastanesinde işe başlamıştır.
Tire Devlet Hastanesi eğitim hemşireliği, ortopedi servis sorumlu hemşireliği ve hemşire bakım değerlendirme standartları koordinatörlüğü yapmıştır.
2014 yılında Beykent Üniversitesi Hastane Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirmiştir.
Adnan Menderes Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almıştır.
Toros Üniversitesi aile danışmanlığı sertifika programını bitirmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesinde 2015-2016 yıllarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
2016 yılında kalite yönetim biriminde birim sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır.
YAYINLARI

 Yayın TarihiTür                                         Yayınlandığı Yer Adı/Konusu                                                              
 2014 Yüksek Lisans Tezi Sağlık Kurumlarında Yönetici Ve Diğer Sağlık Personeli Arasındaki İletişim Sorunları 
 2017 Makale Sağlık Akademisyenleri Dergisi Güvenlik Raporlama Sistemlerinin Dijitalleşmesinin Etkileri
 2019  Makale Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi Hemşire Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
 2019  Bildiri International Symposium on Academic Studies in Health and Sports Sciences Yatan Hastalarda Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algı Düzeyinin Ölçülmesi: Kamu Hastanesi Örneği
 2019  Makale SSS Journal (Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi) Akredite Olmuş Bir Kamu Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Skorlama Yöntemiyle Ölçülmesi

 

20 Nisan 2022