Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

5 E KURALIMIZ
1-Evrensellik: Çağdaş standartlarda hizmet vermek.
2-Eşitlik: Herkese eşit yaklaşım.
3-Erişilebilirlik: Sürekli ve kolay ulaşılabilir hizmet.
4-Eğitim: Hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve çalışanları sürekli bilgilendirmek.
5-Ekip Çalışması: Biz bir ekibiz. 

ETİK DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL ETİK DEĞERLER                     ÇALIŞANLARIMIZDAN  ETİK DEĞERLER 

 ŞeffaflıkDürüstlük
 Dürüstlükİnsan ve İnsan Haklarına SAygılı
 TarafsızlıkSabırlı ve Anlayışlı
 Toplum Çıkarlarını KorumakDuyarlı
 Adil ve Eşit Davranan 
 Samimi ve Güvenilir