Telefon Rehberi
29 Mart 2023

İdari birimlerBaşhekim sekreterliği2424
Diğer birimlerDiyabet hemşireliği2255
Diğer birimlerDiyetisyen2383
Diğer birimlerDiyetisyen2382
Diğer birimlerEczane (sekreterlik)2280
AnesteziPoliklinik desk2592
Beyin cerrahisiBeyin cerrahisi polikliniği desk2391
Göz hastalıklarıGöz polikliniği desk2700
CildiyeKarma servis2475
Nöroloji polikliniğiNöroloji polikliniği desk2390
KardiyolojiKardiyoloji polikliniği desk2242
Çocuk hast.Çocuk polikliniği desk2205
DâhiliyeDâhiliye polikliniği desk2500
Diş birimiDiş desk2548
Diyaliz birimiDiyaliz servisi hemşire deski2055
Diyaliz birimiDiyaliz servisi deski (sekreterlik)2049
Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon poliklinik desk2580
Fizik tedaviFizik tedavi poliklinik desk2391
Genel cerrahiGenel cerrahi servisi hemşire desk2775
Göğüs hastalıklarıGöğüs poliklinik desk2592
OrtopediOrtopedi polikliniği desk2095
Palyatif servisiPalyatif servis desk2309
ÜrolojiÜroloji polikliniği desk2594
PsikiyatriPsikiyatri polikliniği desk2580
RadyolojiMR-BT kayıt2281