Telefon Rehberi
20 Nisan 2022

İdari birimlerBaşhekim el telefonu4444Diğer birimlerSterilizasyon ünitesi (otoklav)2010
İdari birimlerBaşhekim sekreterliği2424Destek hizmetlerAcil kafeterya2401
İdari birimlerBaşhekim yardımcısı2777Destek hizmetlerArşiv2022
İdari birimlerBaşhekim yardımcısı2555Destek hizmetlerBerber2556
İdari birimlerBilgi işlem2372Destek hizmetlerÇamaşırhane2088
İdari birimlerBilgi işlem2369Destek hizmetlerMarangoz2040
İdari birimlerBilgi işlem2371Destek hizmetlerMisafirhane (doktor/personel dinlenme odası)2915
İdari birimlerBilgi işlem teknik servis2063Destek hizmetlerMorg2024
İdari birimlerAyniyat/ambar2258-2041Destek hizmetlerMutfak2032
İdari birimlerEğitim hemşireliği2472Destek hizmetlerPersonel kafeteryası2916
İdari birimlerEnfeksiyon hemşireliği2305Destek hizmetlerPoliklinik kafeterya2252
İdari birimlerFatura birimi2215-2244-2216-2211-2213Destek hizmetlerTemizlik şefi2233
İdari birimlerGündüz süpervizörleri2207Destek hizmetlerTerzi2033
İdari birimlerHasta hakları2256Destek hizmetlerUlaştırma birimi2224
İdari birimlerİdari mali hizmetler müdür yardımcısı2219Destek hizmetlerYemekhane salonu2918
İdari birimlerİdari mali hizmetler müdür yardımcısı2933Acil servisAcil servis çocuk müşehade2435
İdari birimlerİdari mali hizmetler müdürü2333Acil servisAcil doktor odası2929
İdari birimlerİstatistik birimi2914Acil servisAcil güvenlik2406
İdari birimlerKalite yönetim birimi2366Acil servisAcil hasta kabul2405
İdari birimlerMutemetlik2210Acil servisAcil müş. hemşire deski2425
İdari birimlerSağlık bakım hizmetleri müdürü2525Acil servisAcil pansuman odası2414
İdari birimlerSağlık kurulu (heyet odası)2377Acil servisAcil uzman doktor2430
İdari birimlerSatın alma birimi2220Acil servisAcil yoğun bakım2419
İdari birimlerSivil savunma birimi2919Acil servisAyaktan tedavi2276
İdari birimlerTeknik servis amiri2345Acil servisDr. Dinlenme odası2429
İdari birimlerTig2283Acil servisİç acil hekim telefonu2417
İdari birimlerVezne2266Acil servisİç acil hemşire telefonu2416
İdari birimlerPersonel şefliği 12044Acil servisPolis odası2403
İdari birimlerPersonel şefliği 22947Acil servisTriyaj2404
İdari birimlerPersonel şefliği 32359AmeliyathaneAmeliyathane sekreterlik2724
İdari birimlerPersonel şefliği 42360AmeliyathaneAmeliyathane desk2721
Diğer birimlerDiyabet hemşireliği2255AmeliyathaneAmeliyathane dk. odası2732
Diğer birimlerDiyetisyen2383AmeliyathaneAmeliyathane hemş odası2731
Diğer birimlerDiyetisyen2382AmeliyathanePabü2735
Diğer birimlerEczane2085AmeliyathanePre-op hazırlık odası2734
Diğer birimlerEczane2278AmeliyathaneSalon 12711
Diğer birimlerEczane işleri2094AmeliyathaneSalon 22712
Diğer birimlerEczane (sekreterlik)2280AmeliyathaneSalon 32713
Diğer birimlerEeg2384AmeliyathaneSalon 42714
Diğer birimlerEfor odası2236AmeliyathaneSalon 52715
Diğer birimlerEğitim birimi2472AmeliyathaneSalon 62716
Diğer birimlerEkg2238/2239AmeliyathaneSalon 72717
Diğer birimlerEkg 3 (2. Kat)2540AmeliyathaneSalon 82718
Diğer birimlerEndoskopi2622AmeliyathaneSalon 92719
Diğer birimlerEvde bakım hizmetleri2261AnesteziAnestezi teknisyen odası2733
Diğer birimlerİş sağlığı ve güvenliği2628AnesteziAnestezi poliklinik2583
Diğer birimlerKüçük müdahale2597AnesteziAnestezi uz. el telefonu)2732
Diğer birimlerKüçük müdahale salonu2597AnesteziPoliklinik desk2592
Diğer birimlerObezite birimi2098Beyin cerrahisiKlinik doktor odası2838
Diğer birimlerPoliklinik danışma2262Beyin cerrahisiKlinik hemşire desk2840/2841
Beyin cerrahisiBeyin cerrahisi polikliniği desk2391Gebe OkuluGebe Okulu2634
Beyin cerrahisiBeyin cerrahi.12397Aşı polikliniğiKlinik doktor odası2462
Beyin cerrahisiBeyin cerrahi.22395Aşı polikliniğiKlinik hemşire deski2465
CildiyeAşı poliklinik desk2218Göz hastalıklarıGöz polikliniği desk2700
CildiyeKarma servis2475Göz hastalıklarıGöz servisi doktor odası2872
Nöroloji polikliniğiNöroloji polikliniği desk2390Göz hastalıklarıGöz servisi hemşire deski2878
Nöroloji KliniğiKlinik hemşire odası2309Göz hastalıklarıGöz.12348
Nöroloji polikliniğiPoliklinik 12388Göz hastalıklarıGöz.22350
Nöroloji polikliniğiPoliklinik 22387Göz hastalıklarıGöz.32352
Çocuk hast.Çocuk polikliniği desk2205Göz hastalıklarıGöz.42347
Çocuk hast.Çocuk servisi doktor odası2782Göz hastalıklarıRetina odası2353
Çocuk hast.Çocuk servisi hemşire odası2787Kadın hastalıkları ve doğumAile planlaması polk.2559
Çocuk hast.Çocuk servisi klinik hemşire deski2785Kadın hastalıkları ve doğumDoğumhane ebe odası2702
Çocuk hast.Çocuk 12096Kadın hastalıkları ve doğumDoğumhane/yeni doğan2939
Çocuk hast.Çocuk 22200Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum polk. desk2323
Çocuk hast.Çocuk 32526Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum servisi doktor odası2674
Çocuk hast.Çocuk 42201Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum servisi hemşire odası2673
Çocuk hast.Çocuk 52443Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum servisi klinik hemşire deski2671
DâhiliyeDâhiliye polikliniği desk2500Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum.12561
DâhiliyeDâhiliye servisi doktor odası2657Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum.22565
DâhiliyeDâhiliye servisi desk2660Kadın hastalıkları ve doğumKadın doğum.42569
DâhiliyeDâhiliye servisi hemşire odası2656KETEMKETEM2567
DâhiliyeDâhiliye 12248KardiyolojiKalp damar cerrahi2237
DâhiliyeDâhiliye 52249KardiyolojiKardiyoloji polikliniği desk2242
DâhiliyeDâhiliye 62246KardiyolojiKardiyoloji.12241
DâhiliyeKardiyoloji 22527KardiyolojiKardiyoloji.22240
Diş birimiDiş desk2548KBBCildiye2340
Diş birimiDiş doktor odası2545KBBCildiye polikliniği desk2344
Diş birimiDiş teknisyen odası2547KBBKlinik hemşire odası2873
Diş birimiKlinik hemşire deski2878KBBKlinik doktor odası2872
Diyaliz birimiDiyaliz doktor odası2962KBBKlinik hemşire deski2878
Diyaliz birimiDiyaliz servisi hemşire deski2055KBBKbb.12343
Diyaliz birimiDiyaliz servisi deski (sekreterlik)2049KBBKbb.32342
Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon hastalıkları poliklinik2578KBBOdyometri2338
Enfeksiyon hastalıklarıEnfeksiyon poliklinik desk2580KBBYeni doğan odyometri2339-2340
Fizik tedaviFizik tedavi poliklinik desk2391LaboratuvarBiyokimya doktor odası2621
Fizik tedaviFizik tedavi poliklinik 12393LaboratuvarBiyokimya laboratuvarı2970
Fizik tedaviFizik tedavi poliklinik 22399LaboratuvarBiyokimya teknisyen odası2613
Fizik tedaviFTR salon desk2047LaboratuvarKan alma (laboratuvar barkod odası)2439
Genel cerrahiBeyin cerrahi2538LaboratuvarKan merkezi2611
Genel cerrahiGenel cerrahi servisi doktor odası2773LaboratuvarMikrobiyoloji doktor odası2615
Genel cerrahiGenel cerrahi poliklinik 12537LaboratuvarMikrobiyoloji laboratuvarı2609
Genel cerrahiGenel cerrahi poliklinik 22535LaboratuvarPatoloji doktor odası2604
Genel cerrahiGenel cerrahi poliklinik 42533LaboratuvarPatoloji laboratuvarı2607
Genel cerrahiGenel cerrahi servisi hemşire desk2775LaboratuvarPatoloji laboratuvarı giriş2620
Genel cerrahiGenel cerrahi servisi hemşire odası2772OrtopediAlçı odası2800
Göğüs hastalıklarıGöğüs poliklinik desk2592OrtopediOrtopedi polikliniği desk2095
Göğüs hastalıklarıGöğüs poliklinik 12591OrtopediKlinik doktor odası2887
Göğüs hastalıklarıGöğüs poliklinik 22589OrtopediKlinik hemşire odası2886
Göğüs hastalıklarıGöğüs poliklinik 32586OrtopediKlinik hemşire deski2884/2883
OrtopediOrtopedi 52093RadyolojiUltrason.12290
OrtopediOrtopedi.12089RadyolojiUltrason.22291
OrtopediOrtopedi.22092Renkli kodlarBeyaz kod1111
OrtopediOrtopedi.42090Renkli kodlarKırmızı kod2406
Palyatif servisiPalyatif servis desk2309Renkli kodlarMavi kod2222
PsikiyatriNöroloji2572Renkli kodlarPembe kod3333
PsikiyatriNöroloji2562NSTNST2559
PsikiyatriPsikiyatri polikliniği desk2580ÜrolojiÜroloji polikliniği desk2594
PsikiyatriPsikiyatri servisi doktor odası2872ÜrolojiÜroloji servisi klinik doktor odası2838
PsikiyatriPsikiyatri servisi hemşire odası2873ÜrolojiÜroloji servisi klinik hemşire deski2840
PsikiyatriPsikiyatri servisi klinik hemşire deski2878ÜrolojiÜroloji servisi klinik hemşire odası2839
PsikiyatriPsikiyatri 12574ÜrolojiÜroloji.12598
PsikiyatriPsikolog2385ÜrolojiÜroloji.22602
RadyolojiKemik dansitometri odası2282Yoğun bakımlarCerrahi yoğun bakım2737
RadyolojiMR çekim2286Yoğun bakımlarGenel yoğun bakım2739
RadyolojiMR-BT kayıt2281Yoğun bakımlarGenel yoğun bakım doktor odası (nöbetçi şef)2744
RadyolojiRadyoloji doktor odası 12273Yoğun bakımlarKardiyoloji yoğun bakım ünitesi2743
RadyolojiRöntgen çekim odası2270Yoğun bakımlarYeni doğan yoğun bakım2699
RadyolojiRöntgen kayıt-sonuç2288Yoğun bakımlarYoğun bakım güvenlik2746
RadyolojiRöntgen teknisyen odası2299Yoğun bakımlarYoğun bakım servis desk (sekreterlik)2745
RadyolojiTomografi2277Yoğun bakımlarCovid yoğun bakım ünitesi2736