Tedavi Paketleri

SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN TEDAVİ PAKETLERİ

Yaşlı Bakım Hizmetleri; Herhangi bir şikâyeti olmayan ileri yaş bireylerin geçici süreli bir başka ülkeye bakım amaçlı seyahatlerinde verilen hizmetler.
Rehabilitasyon Hizmetleri; (diyaliz, fizik tedavi ve rehabilitasyon)
Tedaviye Yönelik Hizmetler; 
Medikal Turizm 
-Genel Cerrahi :  Laporaskopik Cerrahi, Kese , Fıtık , Guatr .
-Göz Hastalıkları :  Fako.
-Ortopedi Hastalıkları: Diz Protezi 

Kamu sağlık hizmetleri satış tarifesinde belirtilen fiyatlara göre sağlık hizmeti fiyatlandırılmaktadır.

https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-87508/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesi-guncellenmistir.html
linkinden Ek- 2/A yı tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK TURİZMİ NEDİR?

Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm olanaklarından yararlanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye sağlık turisti denilmektedir.

Geçmişte bu terim genellikle az gelişmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelerdeki sağlık merkezlerine ziyaretler olarak gerçekleşirken, günümüzde uluslararası hasta dolaşımı yön değiştirmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden de uygun fiyatlar ve alternatif tedavi olanakları sebepleri ile diğer ülkelere sağlık turistleri gitmektedir.

Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; Kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir.

Türkiye'de sağlık turizmi alanında faaliyet gösterebilmek için tüm kuruluşların 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' alması gerekmektedir.

Sağlık turizmi;
1-Medikal Turizm:  tıbbi bakım almak amacıyla ikamet edilen ülke dışına seyahat etme süreci olarak tanımlanabilir.
2-Yaşlı Turizmi (3rd Age Tourism, 3. YaşTurizmi): “Emekli”, “ emekliliği yakın” kişilerin oluşturduğu yaşadıkları yerlerin dışına yaptıkları seyahatlerde turizm işletmelerinin verdiği medikal ve tatil hizmetleri için yaptıkları geçici konaklamalardır. “Üçüncü Yaş Turizmi”, “Yaşlı Turizmi”, “Geriatri Turizmi” olarak da adlandırılır.
3-Engelli Turizmi kavramlarını barındırmaktadır.: Engelli turizmi, engelli bireylerin oluşturduğu turizm aktivitesine ve seyahatlere verilen isimdir.

Ayrıca uluslararası hasta sınıflaması Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

İkamet ettiği yerden başka bir yere sağlık kazanmak amacıyla seyahat eden kişilere “Medikal Turist”,
Tatilleri esnasında acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalan turistlere “Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hasta”,
Sağlık Bakanlığının da bazı ülkelerle sağlıkla ilgili birçok alanda yapmış olduğu ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye’ye gelen kişilere “Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta”,
Sosyal güvenlik kuruluşları arası anlaşma kapsamında birbirlerinin sağlık hizmetleri olanaklarından yararlanma amacıyla Türkiye’ye gelen kişilere “Sosyal Güvenlik Kurumuyla Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta” denilmektedir.

TURİSTİN SAĞLIĞI;
Ülkemizde herhangi bir nedenle geçici süreli olarak bulunan yabancıların, ülkemizde bulundukları sırada ani gelişen hastalıklarda ve acil durumlarda sağlık hizmeti almasını kapsar. Turist olarak ülkemizde bulunan kişiler hastanemize başvurması durumunda verilen bütün hizmetlerden faydalanabilirler