Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Klinik Hakkında

62.png


Kliniğimizde Çocuk, Çocuk Cerrahisi hastaları yatmaktadır.
Hasta yatışlarımız genellikle acil servis ve poliklinikten olmaktadır.
Hastalara günlük hekim ve hemşire vizit yapmaktadır.
Hastaların takip, bakım ve tedavileri elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimize yeni yatan hasta ve hasta yakınları hastalık ve hastalığın süreci hakkında doktoru tarafından bilgilendirilmektedir.
Cerrahi operasyon olacak hastalarımız pre op hazırlıkları yapıldıktan sonra onamları alınmış olarak kliniğimize yatışları yapılır.
Cerrahi hastaların klinikte onamları kontrol edilip, ameliyat öncesi gerekli özel bir işlemi olup olmadığı kontrol edilerek hastaya bilgi verilir.
Kliniğimize yatışı yeni yapılan hasta ve hasta yakınlarına süreç ile ilgili eğitimler verilerek elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Cerrahi hastaların klinikten ayrılmadan önce yapılması gereken güvenli cerrahi uygulamaları doğrultusunda hastanın hazırlığı yapılır.
Ameliyat sırası gelen hasta sedye çağrılarak personel ve sağlık çalışanı eşliğinde pre op birimine teslim edilir. Hastanın premedikasyonu preop ta uygulanır.
Operasayon sonrası hasta post op biriminden teslim alınır, hastanın post op takip, tedavi ve bakım uygulamaları yapılır.
Taburculuğu planlanan hastalara taburculuk eğitimi verilerek taburculuğu yapılmaktadır.

serkannnnnnnnnnnn.JPG

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI:
1. Çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirerek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek programlarını hazırlar ve uygular. 
2. Sağlık kurumlarında çocuğun uyum ve gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında görev alır. 
3. Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde ilgili uzman gözetiminde görev alır ve gelişimi destekleyici çalışmaları yürütür. 
4. Çocuk gelişimi ile ilgili materyallerin tasarımını planlar ve yapar.
 5. Aileye çocuğun gelişimine yönelik eğitim verir.
**Çocuk gelişimi polikliniği hizmet vermede birinci basamak değildir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk psikiyatri, çocuk nöroloji gibi dahili polikliniklerin konsültasyonu ile çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapar. Bu polikliniklerin görevli olunan sağlık kurumunda olmaması durumunda var olan diğer poliklinikler de konsültasyon yapabilmektedir (fizik tedavi, KBB, göz, ortopedi, diş vb.)

 


08 Ağustos 2023