Tarihçe

TC SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ

2010 Yılı Eylül ayında 232 yataklı olarak hizmete başlamıştır.
2003 yılında Bebek Dostu Hastane ünvanı almıştır.
2006 yılında kalite çalışmalarına başlayan hastanemiz TSE Standartlarını karşılayan ilk ilçe hastanesi olarak belgelendirilmiştir.
2011 yılında Sağlıkta Kalite Standartları’na göre hizmet vermeye başalayan hastanemiz 2014 yılı merkezi değerlendirmede tam puan almıştır.
Uluslararası dijital seviyelendirme kuruluşu olan HIMSS-EMRAM seviyelendirmesinde 2014 yılında seviye 6 belgesini almaya hak kazanmıştır.
Akabinde hastanede hasta ile ilgili tüm tıbbi hizmet alanlarında kullanılan tıbbi cihaz verilerinin hastane bilgi yönetim sistemi üzerine entegrasyonu sağlanmıştır.
Aynı süreçte kapalı döngü ilaç sistemlerinin kurulumu ve kullanılması sağlanmıştır.
Tüm bu uygulamalar neticesinde hastanemiz HIMSS-EMRAM en yüksek seviyesi olan seviye 7 belgesini 2016 yılında alamaya hak kazanmıştır.
Bu belge ile hastanemiz bu ünvana sahip Türkiye’de tek Avrupa’da 3. Hastane olmuştur. 2019 yılında belge güncellemesi yapılmıştır.
2016 yılında Anne Dostu Hastane kriterlerinide uygulayarak “Anne Dostu Hastane Ünvanı” almaya hak kazanmıştır.
2018 yılında ise SAS (Sağlıkta Akreditasyon Standartları)’nı tam olarak uygulayan ilk kamu hastanesi olmuştur.
2019 yılında engelli dostu hastane olmuştur.
2020 yılında yatak kapasitesi artırılarak 255 yatakla hizmet vermeye devam etmektedir.