Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SORUMLUSU ARZU ÜN

                                                                                               arzuün.jpeg                                                                                                     

ÖZGEÇMİŞ
2006 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Tire Devlet Hastanesinde işe başlamıştır.
Tire Devlet Hastanesi eğitim hemşireliği, ortopedi servis sorumlu hemşireliği ve hemşire bakım değerlendirme standartları koordinatörlüğü yapmıştır.
2014 yılında Beykent Üniversitesi Hastane Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirmiştir.
Adnan Menderes Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almıştır.
Toros Üniversitesi aile danışmanlığı sertifika programını bitirmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesinde 2015-2016 yıllarında öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.
2016 yılında kalite yönetim biriminde birim sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır.
2023 yılında kalite yönetim birimi sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.
YAYINLARI

 Yayın TarihiTür                                         Yayınlandığı Yer Adı/Konusu                                                              
 2014 Yüksek Lisans Tezi Sağlık Kurumlarında Yönetici Ve Diğer Sağlık Personeli Arasındaki İletişim Sorunları 
 2017 Makale Sağlık Akademisyenleri Dergisi Güvenlik Raporlama Sistemlerinin Dijitalleşmesinin Etkileri
 2019  Makale Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi Hemşire Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
 2019  Bildiri International Symposium on Academic Studies in Health and Sports Sciences Yatan Hastalarda Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algı Düzeyinin Ölçülmesi: Kamu Hastanesi Örneği
 2019  Makale  SSS Journal (Sosyal Bilimler Çalışmaları Dergisi) Akredite Olmuş Bir Kamu Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Skorlama Yöntemiyle Ölçülmesi
 2020 MakaleTUSEB Sağlıkta Kalite ve Akretidasyon Dergisi Sağlıkta Akretistasyon Standartları Laboratuvar Göstergelerinde Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Süreçlerinin Analizi
 2022 Bildiri VIII.Kalite Kongresi Akredite Olmuş Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Bağımlılık Düzeyinin Belirlenmesi ve Hemşire Sayısının Hesaplanması 
 2022  Bildiri VIII.Kalite Kongresi Cerrahi Profilaksi Antibiyotik Uyum Oranının Mali Etkisinin Dijital İyileştirmelerle Düzenlenmesi

 

01 Mart 2024