İdari Birimler

Teşhisle İlişkili Gruplama

EWEEEE.png Nasil gi̇di̇li̇r ?
Teşhisle İlgili Gruplama Birimi Hastanemiz D Blok Zemin katta hizmet vermektedir.

TİG BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR

1.Klinik verileri TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girmek,
2.Klinikten gelen dosyalarda kodlama açısından eksiklikler varsa zamanında ilgili kliniğe ve TİG Birim Sorumlusuna bildirmek,
3.www.tig.saglik.gov.tr adresindeki duyuruları düzenli takip etmek,
4.Veri giriş sisteminde meydana gelen teknik sorunları Genel Müdürlüğe ve Kuruma bildirmektir.

YETKİLER

Klinik verileri TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girilmesinde yetkilidir.

 Teşhisle İlişkili Gruplama Birim Sorumlusu ve birim çalışanları 0(232) 512 15 22 - 2283