Fizik Tedavi

Klinik Hakkında

61.png

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON / KARDİYOLOJİ
KLİNİĞİMİZDE FİZİK TEDAVİ VE KARDİYOLOJİ HASTALARINA HİZMET VERİLMEKTEDİR.
HASTALARA GÜNLÜK HEKİM VE HEMŞİRE VİZİTİ YAPILMAKTADIR.
HASTALARIN TAKİP, BAKIM VE TEDAVİLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.
KLİNİĞİMİZE YENİ YATAN HASTA VE HASTA YAKINLARI HASTALIK VE HASTALIĞIN SEYRİ HAKKINDA DOKTORU TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.
KLİNİĞİMİZE YATIŞI YENİ YAPILAN HASTA VE HASTA YAKINLARINA SÜREÇLE İLGİLİ EĞİTİMLER VERİLEREK ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT ALTINA ALINMAKTADIR.
TABURCULUĞU PLANLANAN HASTALARA TABURCULUK EĞİTİMİ VERİLDİKTEN SONRA TABURCU İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.
EVDE BAKIM HİZMETLERİNE KAYITLI OLAN HASTALARIN EVLERİNE TRANSFERİ HASTA NAKİL ARAÇLARIYLA YAPILMAKTADIR.

FİZYOTERAPİST
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI
a) Sağlıklı bireylerde kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye
özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlar ve uygular.
b) Hastalık durumlarında;
1) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon
rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon
eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı
olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla
gerekli uygulamaları yapar.
2) Fizyoterapi programında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için hastanın rol ve görevlerini tanımlar.
3) Fizyoterapi programı ve iyileşme süreci ile ilgili bilgileri kaydeder.
4) Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda uzman tabiple birlikte,
uygun ölçü ve özellikleri belirler, öneri geliştirir, hasta ve aileye eğitim verir.
5) Fizyoterapi sürecinde, uygulanan fizyoterapi programının hasta için uygun olmadığını veya programını
sonlandırmak gerektiğini öngördüğü durumlarda ilgili tabibe görüşünü bildirir, tabibin programın
uygulanmasında ısrar etmesi durumunda söz konusu programı, durumu kayıt altına alarak uygular.
6) Fizyoterapi programı için uygun olan teknolojik ekipmanı güvenli ve etkili bir şekilde kullanır, ortaya
çıkabilecek istenmeyen etkileri ve komplikasyonları önlemek için gerekli önlemleri alır.

**Fizyoterapistler hizmet vermede birinci basamak değildir. Fizik tedavi polikliniğinin konsültasyonu ile hastalara hizmet verir . Fizik tedavi salonu G Blok zemin katta yer almaktadır. 

 
11 Ağustos 2023