Klinik Hakkında
24 Haziran 2022

ÜROL.png
KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ

Kliniğimizde Üroloji, Beyin cerrahi, Kalp Damar Cerrahi ve nadiren diğer branş hastaları yatmaktadır.
Hasta yatışlarımız genellikle acil servis ve poliklinikten olmaktadır.
Cerrahi operasyon olacak hastalarımız pre op hazırlıkları yapıldıktan sonra onamları alınmış olarak kliniğimize yatışları yapılır.
Klinikte onamları kontrol edilip hasta odasına yönlendirilir, anamnez bilgileri alınır. Hastaya 1 gece öncesinden aç kalması söylenir, ameliyat öncesi gerekli özel bir işlemi olup olmadığı kontrol edilerek hastaya bilgi verilir.
Ameliyat sabahı hastanın klinikten ayrılmadan önce yapılması gereken güvenli cerrahi uygulamaları doğrultusunda hastanın hazırlığı yapılır.
Ameliyat sırası gelen hasta sedye çağrılarak personel ve sağlık çalışanı eşliğinde pre op birimine teslim edilir. Hastanın premedikasyonu preop ta uygulanır.
Operasayon sonrası hasta post op biriminden teslim alınır, hastanın post op takip, tedavi ve bakım uygulamaları yapılır.
Birimimizde özellikli olarak cerrahi pansuman, üriner katater bakımı, dren takibi, mesane irrigasyonu yapılmaktadır.