Çocuk Cerrahisi

Klinik Hakkında

Kliniğimizde Çocuk, Çocuk Cerrahisi hastaları yatmaktadır.
Hasta yatışlarımız genellikle acil servis ve poliklinikten olmaktadır.
Hastalara günlük hekim ve hemşire vizit yapmaktadır.
Hastaların takip, bakım ve tedavileri elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimize yeni yatan hasta ve hasta yakınları hastalık ve hastalığın süreci hakkında doktoru tarafından bilgilendirilmektedir.
Cerrahi operasyon olacak hastalarımız pre op hazırlıkları yapıldıktan sonra onamları alınmış olarak kliniğimize yatışları yapılır.
Cerrahi hastaların klinikte onamları kontrol edilip, ameliyat öncesi gerekli özel bir işlemi olup olmadığı kontrol edilerek hastaya bilgi verilir.
Kliniğimize yatışı yeni yapılan hasta ve hasta yakınlarına süreç ile ilgili eğitimler verilerek elektronik ortamda kayıt altına alınmaktadır.
Cerrahi hastaların klinikten ayrılmadan önce yapılması gereken güvenli cerrahi uygulamaları doğrultusunda hastanın hazırlığı yapılır.
Ameliyat sırası gelen hasta sedye çağrılarak personel ve sağlık çalışanı eşliğinde pre op birimine teslim edilir. Hastanın premedikasyonu preop ta uygulanır.
Operasayon sonrası hasta post op biriminden teslim alınır, hastanın post op takip, tedavi ve bakım uygulamaları yapılır.
Taburculuğu planlanan hastalara taburculuk eğitimi verilerek taburculuğu yapılmaktadır.

02 Şubat 2023