Psikiyatri

Klinik Hakkında

Psikiyatri
Kliniğimiz KBB, Göz, Psikiyatri, Enfeksiyon branşları birlikte hizmet vermektedir.
Kliniğimize hasta yatışı hastanın rızasıyla yapılmaktadır.
Kliniğimizde yatan hastalara günlük hekim ve hemşire viziti yapılmaktadır.
Her hastanın takip ve tedavisi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Hastaların günlük bakım ve değerlendirmeleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimize yeni yatan hasta ve hasta yakınlarına hastalık ve hastalığın süreci hakkında bilgiler verilmektedir.
Kliniğimize yeni yatışı olan her hasta ve hasta yakınına gerekli bütün eğitimler verilerek kayıt altına alınmaktadır.
Kliniğimizde taburculuğu planlanan hastalara taburculuk eğitimi verildikten sonra ihtiyaç halinde ulaşım hizmetleri hastanemiz tarafından sağlanmaktadır.

PSİKOLOG
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI:
1.Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi
uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar,
klinik psikoloğun sorumluluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi
yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti
verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.
2. Uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan psikologları doğrudan
ilgilendiren durumlarda ayaktan, yatan ve kronik hastalığı olan hastalara ve yakınlarına
klinik psikoloğun ve/veya psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir.
3. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.
4. Çalıştıkları kurumlarda diğer çalışanlara yönelik psikolojik destek eğitimleri verir.
5. Psikoteknik değerlendirme yapar.
6. Eğitimini almış olduğu alanda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara duygu, düşünce,
davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumların ve davranışların değiştirilmesi, stres gibi insan
davranışları, hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi verir. 
** Psikologlar hizmet vermede birinci basamak değildir. Psikiyatri,nöroloji gibi dahili polikliniklerin konsültasyonu ile hastaların değerlendirmesini yapar. Psikolog birimi C Blok 1 . katta yer almaktadır.
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ PSİKOLOG GÖREV TANIMI
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
1. Hastaların rehabilitasyon ve psikososyal programlarını takip eder ve yazılı rapor tutar,
2. Hastaya psikometrik inceleme yapar ve gelişimini takip eder,
3. Uğraşı terapisinde iş uğraş terapistini yönlendirir.

 

 

31 Ocak 2024