İdari Birimler

Sivil Savunma Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz sivil savunma birimi F Blok 1. Katta hizmet vermektedir.

Sivil Savunma Amirinin Görevleri
A. Barışta
1-Müessesenin sivil savunma planının hazırlanmasını, onaylanmasının gerçekleştirilmesini sağlar.
2-Bu cümleden olarak planla tespit olunan;
3-Sivil Savunma Servisleri kurulmasını, yerleştirilmesini, değişenlerin yerlerine yenilerini seçerek daima tamam bulundurulmasını,
4-Malzeme ve teçhizatın tedarik, bakım ve saklanmalarını,
5-Kontrol merkezinin, alarm irtibat sistemlerinin kurulmasını ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınmasını, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarını ve işlerini tespit, Sivil Savunma Komisyonuna veya müessese amirine teklif ve sonuçlandırılmalarını takip eder.
6-İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ve civar müesseselerin, Sivil Savunma Amirleri ile temas ve koordinasyonu sağlar.
7-Kurtarma servisinde görevli personelin gerektiğinde acil durumun oluştuğu bölgede görevlendirilmesinin sağlanması için ilgili ve yetkili makamlarla temas koordinasyonu sağlar.
 
B. Olağanüstü Halde ve Seferde
Müesseselerdeki Sivil Savunma Teşkilat, tesis ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek, noksanlıkların giderilmesi veya ikmali içi Sivil Savunma Komisyonuna veya müessese amirine teklifte bulunur. Bu mayanda;
1-Sivil Savunma Kontrol Merkezini ve Karargâh Servisini, İkaz- Alarm ve irtibat araç ve gereç tesislerini hazırlar, personelini göreve başlatır.
2-Diğer servislerin personelini yoklamadan geçirerek her an göreve hazır şekilde bulunmalarını tebliğ eder.
3-Eğitimi noksan olanları mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmesini sağlar.
4-Servisleri malzeme, teçhizatlarını seferi yerlerinde ve derhal iş hazır şekilde bulundurur. Ekip personelinin yanlarında bulunması gerekli olanların kendilerine dağıtılmasını sağlar.
5-Koruyucu hazırlık tedbirleri bölümünde, yazılı sığınak yerleri, yangınlara karşı korunma, makine malzeme ve tesislerin ve malların korunması yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirleri aldırır.
 
C. Taarruzdan Sonra
İkaz, alarm, taarruz sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerini yürütür.
 
SİVİL SAVUNMA BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU

Sivil Savunma Birim Sorumlusu            0 (232) 512 15 22 - 2919