İdari Birimler

Vezne

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz veznesi D Blok zemin katta hizmet vermektedir.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR
Ücretli hastalardan para tahsil eder.
Toplanan paraları saymanlık hesabına yatırır.
YETKİLER
Belirlenmiş görevleri yapmakla yetkilidir.
VEZNE İÇ HAT TELEFONU
Vezne memuru          0(232) 512 15 22 - 2266