İdari Birimler

Çalışan Hakları Birimi

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Çalışan Hakları Birimi D Blok zemin katta hizmet vermektedir.
ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI
1-Çalışanların çalışan haklarını ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eder, bu başvuruları raporlar ve aylık olarak Başhekimliğe sunar. 
2-Talep ve ziyaretlerle ilgili gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur. 
3-Çalışan Hakları ve Güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan diğer ekip ve komitelerle işbirliği yapar. 
4-Çalışanlara yönelik şiddet vakası meydana geldiğinde 113 numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilmesini, eş zamanlı olarak www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinde bulunan “Beyaz Kod Bildirim Formunun doldurularak ve konunun adli mercilere intikal ettirilmesini sağlar. 
5-Sağlık İl Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne aylık rapor gönderir.
6-Çalışanlara danışmanlık verir. 
7-Çalışan, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi için pano, afiş ve broşürler yoluyla çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin çeşitli materyaller hazırlar. 
8-Çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili eğitim gereksinimlerini belirler ve Başhekimliğe bilgi verir. 
9-Tüm evrak ve belgelerin birimde arşivlenmesini sağlar. 
10-Personel; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nda yer alan hükümlere uygun hareket edecektir. 
11-Personel KVKK hükümlerine uygun davranmaktan, kanunu ihlali durumunda vereceği zararlardan sorumludur. 
12-Görev alanlarıyla ilgili güncel mevzuatın takibinden sorumludur.
13-Hizmetten çekilme talepleri başhekime sözlü veya yazılı olarak bildirilir.
YETKİLER
•Alanına ilişkin konularda;
•Düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
•Eğitim vermek.
ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU

Çalışan hakları birim sorumlusu0 (232) 512 15 22- 2257