İdari Birimler

Sağlık Kurulu (Heyet)

EWEEEE.pngNasıl Gidilir ?
Hastanemiz Sağlık Kurulu (Heyet) D Blok 1. Katta hizmet vermektedir.
SAĞLIK KURULU (HEYET) BİRİMİ TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLARI
Sağlık kuruluna gelen müracaatları kabul eder.
Raporları taslaklarından yazarak imzaya hazırlar.
İmzalanan raporların son halini şahıslara dağıtır.
Raporların birer nüshasını dosyalayarak arşivde düzenli olarak saklar.
Yatan hastaların dosyalarını hasta yakınları veya servis sorumlularından alınarak heyete hazırlar.
YETKİLER
Görev alanında yukarıda belirlenen görevleri yapmakla yetkilidir.
SAĞLIK KURULU (HEYET) BİRİMİ İÇ HAT TELEFONU

Sağlık Kurulu (Heyet) Birim Sorumlusu ve Birim Çalışanları       0 (232) 512 15 22 - 2377